Populair

Privacybeleid

 

Verzamelen van persoonsgegevens
The Baits verzamelt persoonsgegevens via de website (www.thebaits.com). Deze persoonsgegevens zijn enkel bedoeld voor intern gebruik. Bij het afrekenen van aangekochte producten op onze website, vragen wij u om uw voornaam, naam, bedrijfsnaam (optioneel), land, straat en huisnummer, postcode en plaats, telefoonnummer en emailadres. U moet deze gegevens zelf invullen op onze website. Deze gegevens zijn noodzakelijk om u als klant te kunnen aanmaken. Bovendien hebben wij deze gegevens nodig om de door u aangekochte producten te kunnen leveren.

Cookies op onze website
Op onze website verzamelen wij enkele gegevens via cookies. We gebruiken deze cookies om onze website soepel te laten draaien. Deze gegevens bieden ons meer inzicht in het gebruik van onze website. Deze cookies verzamelen of bevatten geen persoonlijke gegevens en verwijderen zich wanneer u uw browser sluit.

Analyse van onze website
Via Google Analytics analyseren wij onze website. De bovenvermelde cookies bezorgen ons meer inzicht betreft het gebruik en functionaliteit van onze website. Google verbindt zich ertoe conform de GDPR te werken. U vindt hier de privacy statement van Google Analytics.

Het delen van uw persoonsgegevens
Zoals eerder aangegeven gebruiken wij uw persoonsgegevens enkel intern. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende 5 (vijf) jaar. The Baits is verplicht om alle administratie gedurende deze periode te bewaren omwille van administratieve, wettelijke en beveiligingsdoeleinden.
Persoonsgegevens die u zelf ingeeft op onze website, worden bewaard in onze webhostingdatabase.

Beveiligen van uw persoonsgegevens
Alle onze partners staan in voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. Zij voorzien databases van de nodige encryptie, treffen beveiligingsmaatregelen op hardware niveau en hebben tevens een beveiligingsbeleid in verband met toegang tot hun locaties.

Procedure datalek
Indien er zich een datalek of diefstal van data voordoet, verwittigt The Baits onderstaande instanties om zo het lek en/of de diefstal te beperken.
Politie
Gegevensbeschermingsautoriteit
De desbetreffende partner waar de data opgeslagen stond
De gedupeerden

The Baits zal bij een datalek of diefstal van data de nodige maatregelen treffen om het lek zo snel mogelijk te dichten. Vermits The Baits slechts over beperkte persoonsgegevens beschikt, is het verplicht melden binnen de 72 uur bij Gegevensbeschermingsautoriteit niet verplicht.

 

De beste aasreactie komt van stoffen die worden geproduceerd door het natuurlijk voedsel van de karper

Volg ons op de diverse social media voor de laatste vangsten, films en meer.
  • Service 99% 99%
  • Voorraad 85% 85%
If only the best is good enough!
© The Baits 2015. Niets van deze site mag worden gekopieerd zonder toestemming van de auteurs. Heeft u vragen over onze producten, dan kunt u een mail sturen naar info@thebaits.com